Activiteiten

Hierbij een kleine greep uit onze activiteiten, er vinden jaarlijks ook andere activiteiten zoals bijv. een Sing-in, Kerstdienst, Startzondag of Pinksterdienst plaats.

Kinderdienst
Elke zondag is er tijdens de dienst voor de kleine kinderen de mogelijkheid om de kinderdienst bij te wonen. Deze vindt plaats in het zaaltje achter het hoofdgebouw. Hier vinden verschillende activiteiten plaats zoals zingen, verhalen, knutselen, tekenen en spelen.

Tieners
1x in de maand vindt er een tienerdienst plaats. Hierbij wordt er een onderwerp voorbereid speciaal gericht op de tieners van de gemeente. Deze vindt plaats tijdens de ochtenddienst, en is terug te vinden in de agenda.

Bijbelstudie
1x in de maand vindt er bijbelstudie plaats op zondag avond. Hier worden vragen van gemeenteleden vanuit de bijbel beantwoord, of wordt er een onderwerp behandeld. Deze is terug te vinden in de agenda.

Bidstond
Wekelijks op woensdagavond vindt er bidstond plaats om te bidden voor de gemeente, de broeders en zusters en allerlei zaken die relevant zijn.

Kring
Elke 2 weken vindt er kring plaats, deze wordt gehouden bij mensen thuis, daar wordt vaak wat gezongen, gepraat en een onderwerp behandeld. Deze is ook terug te vinden in de agenda.