Ouderen

Een kenmerk van onze gemeente is dat iedere leeftijdsgroep binnen de gemeente zich thuis voelt. Voor jongeren en ouderen is er ruimte en proberen we als een gezin te zijn.

Ingezonden:

Hebree├źn hoofdstuk 4 , vers 12 t/m 16.
Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest , van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht , maar zonder zonde. laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip;

Jezus heeft op aarde ook als mens geleefd. Hij heeft ook de dingen meegemaakt die wij van nature lichamelijk ook mee maken: moeheid, verdriet, onbegrip, angst, pijn, moeite, honger, dorst en verzocht worden door de duivel. Maar hoe anders dan wij vaak, zonder te zondigen. Daarom, zegt het Woord, kan Hij met ons meevoelen, De Zoon Van God, hoe wonderlijk en te hoog verheven voor ons verstand. Wat een Genade. Ook het laatste vers bemoedigt mij zeer, om geholpen te worden op het JUISTE tijdstip. Dat is niet altijd ons tijdstip, maar wij kunnen volledig op Hem {de Here JEZUS } vertrouwen. Want wie zijn geloof op de Here Jezus bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen!!

Johan.

Geef een antwoord